Learning throughout life – a necessary pain or pleasure?

(English first, Dansk nedenunder)

Learning throughout life can be hard for your body and your brain, but an undeniable necessity. Both to move with the timeline, but also to understand to communicate with the people you meet along the way, which for most means all personality types and all ages.

Communication is probably the most difficult discipline that I have encountered in my 25 years in business. Not only do you have to prepare well on what and how to communicate, but also specifically need to use the time to familiarize yourselves with the recipient’s background in order to receive and maintain a sober dialogue.

This leads to dialogue with or communicate to a group of people, which becomes the big challenge – they probably have different backgrounds and knowledge between the groups, but also within the groups.

You can according to the theory split-up/share a group of people after demographic, geographic, behavioural or psychographics, but what does it help if the people in each group have different backgrounds and knowledge?

Once, many years ago I learned something very important about knowledge paradigm shift – every time you acquire new knowledge – complicated or uncomplicated knowledge. You have to communicate, engage in dialogue and receive information at eye level. But what is it and how is it done? Is there any formula or method?

I do not think so. I know there are a lots of theories, formulas and methods – they all have different approaches to the subject and gives you maybe small hints on which direction you can go, but no one seemed to give a proper answer – that’s why it’s exciting, but also exhausting for the body and soul.

 

One of the best models I have come across is about personal paradigm shift every time you absorb new learning.

  1. First, you are unconsciously incompetent – that a novice.
  2. When you recognize that you are a novice, you become consciously incompetent and start your learning.
  3. If you are clever and diligent to pursue learning, you are gradually consciously competent –  you become a kind master.
  4. If you use your knowledge and experience sound and can pass on learning, you become unconsciously competentworld-class level.

MODEL: the-four-stages-of-learning

Think, you are communicating with a person or a group of individuals who are not quite sure if they are novice or master and the worst – the person or group you are communicating with , think they are masters, but in real terms they are novice or the worst thing – you think you are something you are not . No wonder, it’s hard to have a dialogue at eye level.

No wonder the learning and communication is difficult and draining us humans for energy. But where it is exciting.

 


 

 

Læring gennem hele livet – En nødvendig pine eller fornøjelse ?

Læring gennem hele livet kan være hårdt for ens krop og hjerne, men en indiskutabel nødvendighed. Både for at følge med tiden, men også for at forstå det at kommunikere med de mennesker, man møder på sin vej, hvilket for de fleste betyder alle person typer og alle aldersgrupper.

Det at kommunikere er vel nok den sværeste disciplin, jeg er stødt på i mine ca. 25 år i erhvervslivet. Ikke nok med at man skal forberede sig godt på hvad og hvordan man vil kommunikere, men også specielt det at bruge tid på at sætte sig ind i modtagerens baggrund for at modtage og føre en sober dialog.

Fører man dialog med eller kommunikerer til en gruppe af mennesker, kommer den helt store udfordring – de har sandsynligvis forskellig baggrund og viden grupperne imellem, men også inden for grupperne.

Så kan man jævnfør teorien dele en gruppe af personer op efter demografi, geografi, adfærd eller psykografi, men hvad hjælper det, hvis personerne i de enkelte grupper har forskellig baggrund og viden ?

Engang for rigtig mange år siden lærte jeg noget meget vigtig om videns paradigme skifte – altså hver gang man skal tilegne sig ny viden – kompliceret eller ukompliceret viden. Man skal kommunikere, føre dialog og modtage viden i øjenhøjde. Men hvad er det og hvordan gør man ?  Findes der nogen formel eller metode ?

Tror det ikke. Ved der findes mange teorier, formler og metoder – de har alle forskellige tilgange til emnet og giver dig måske små hints om, hvilken retning du kan gå, men ingen syntes at give noget svar – derfor er det spændende, men også opslidende for krop og sjæl.

 

En af de gode modeller jeg er stødt på, handler om personlig paradigmeskifte, hver gang man optager ny læring.

  1. Først er man ubevidst inkompetent – altså novice.
  2. Når man så erkender, at man er novice, bliver man bevidst inkompetent og begynder læring.
  3. Er man dygtig og flittig til at udøve læring, bliver man efterhånden bevidst kompetent – en slags mester.
  4. Bruger man sin viden og erfaring fornuftig og kan videregive læring, bliver man ubevidst kompetentverdensklasse niveau.

MODEL: lærings-fire-faser

Tænk Jer så, at man kommunikerer med en person eller en gruppe af personer som man ikke helt ved om er novice eller mester og det værste – personen eller gruppen man kommunikerer med, tror de er mester, men realt er novice eller det allerværste, at du selv tror noget du ikke er. Ikke så underligt, det er svært at føre dialog i øjenhøjde.

Ikke så sært at læring og kommunikation er svær og dræner os mennesker for energi. Men hvor er det dog spændende.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s